Kết quả bóng đá J-League 2 Nhật Bản

Ngày 25-09-2023

FT - 25/09
Maruyasu Industries
1 - 1
Verspah Oita

Ngày 24-09-2023

FT - 24/09
Run Mel Aomori
3 - 2
Rayluck Shiga
FT - 24/09
Sony Sendai
3 - 3
Kochi United

Ngày 23-09-2023

FT - 23/09
Veertien Kuwana
4 - 3
Yokogawa Musashino
FT - 23/09
Minebea Mitsumi FC
1 - 3
Honda FC
FT - 23/09
FC Tiamo Hirakata
1 - 2
Suzuka unlimited
FT - 23/09
Briobecca Urayasu
1 - 0
Criacao Shinjuku

Ngày 17-09-2023

FT - 17/09
Veertien Kuwana
2 - 1
Run Mel Aomori
FT - 17/09
Yokogawa Musashino
0 - 2
Kochi United
FT - 17/09
FC Tiamo Hirakata
0 - 1
Okinawa SV
FT - 17/09
Verspah Oita
2 - 3
Honda FC

Ngày 16-09-2023

FT - 16/09
Maruyasu Industries
2 - 3
Rayluck Shiga
FT - 16/09
Minebea Mitsumi FC
1 - 1
Sony Sendai
FT - 16/09
Suzuka unlimited
1 - 2
Criacao Shinjuku

Ngày 10-09-2023

FT - 10/09
Sony Sendai
2 - 2
Briobecca Urayasu
FT - 10/09
Kochi United
1 - 0
Veertien Kuwana
FT - 10/09
Run Mel Aomori
1 - 1
FC Tiamo Hirakata
FT - 10/09
Rayluck Shiga
2 - 2
Minebea Mitsumi FC

Ngày 09-09-2023

FT - 09/09
Honda FC
3 - 4
Suzuka unlimited
FT - 09/09
Criacao Shinjuku
0 - 4
Yokogawa Musashino
FT - 09/09
Okinawa SV
1 - 1
Maruyasu Industries

Ngày 03-09-2023

FT - 03/09
Minebea Mitsumi FC
3 - 0
Okinawa SV
FT - 03/09
Briobecca Urayasu
1 - 1
Rayluck Shiga
FT - 03/09
Suzuka unlimited
0 - 1
Verspah Oita

Ngày 02-09-2023

FT - 02/09
Yokogawa Musashino
0 - 1
Honda FC
FT - 02/09
Veertien Kuwana
1 - 1
Criacao Shinjuku
FT - 02/09
Maruyasu Industries
0 - 0
Run Mel Aomori
FT - 02/09
FC Tiamo Hirakata
2 - 1
Kochi United

Ngày 30-07-2023

FT - 30/07
Verspah Oita
1 - 0
Yokogawa Musashino
FT - 30/07
Criacao Shinjuku
1 - 1
FC Tiamo Hirakata
FT - 30/07
Run Mel Aomori
1 - 0
Minebea Mitsumi FC
FT - 30/07
Kochi United
2 - 1
Maruyasu Industries
FT - 30/07
Rayluck Shiga
1 - 3
Sony Sendai
FT - 30/07
Okinawa SV
1 - 2
Briobecca Urayasu

Ngày 29-07-2023

FT - 29/07
Honda FC
2 - 0
Veertien Kuwana

Ngày 23-07-2023

FT - 23/07
Criacao Shinjuku
1 - 0
Okinawa SV
FT - 23/07
Run Mel Aomori
1 - 0
Kochi United
FT - 23/07
Suzuka unlimited
1 - 2
Briobecca Urayasu

Ngày 22-07-2023

FT - 22/07
Veertien Kuwana
1 - 1
Maruyasu Industries
FT - 22/07
Honda FC
1 - 0
Rayluck Shiga
FT - 22/07
Verspah Oita
0 - 0
Sony Sendai
FT - 22/07
Yokogawa Musashino
1 - 1
Minebea Mitsumi FC

Ngày 17-07-2023

FT - 17/07
Maruyasu Industries
1 - 1
FC Tiamo Hirakata

Ngày 16-07-2023

FT - 16/07
Minebea Mitsumi FC
2 - 1
Veertien Kuwana
FT - 16/07
Sony Sendai
1 - 1
Suzuka unlimited
FT - 16/07
Rayluck Shiga
1 - 1
Verspah Oita
FT - 16/07
Okinawa SV
0 - 5
Honda FC

Ngày 15-07-2023

FT - 15/07
Run Mel Aomori
1 - 1
Criacao Shinjuku
FT - 15/07
Briobecca Urayasu
2 - 0
Yokogawa Musashino

Ngày 09-07-2023

FT - 09/07
Kochi United
1 - 0
Criacao Shinjuku
FT - 09/07
Rayluck Shiga
1 - 2
Suzuka unlimited
FT - 09/07
Okinawa SV
0 - 2
Verspah Oita
FT - 09/07
Run Mel Aomori
2 - 3
Honda FC

Ngày 08-07-2023

FT - 08/07
Sony Sendai
2 - 1
Yokogawa Musashino
FT - 08/07
Briobecca Urayasu
2 - 1
Veertien Kuwana
FT - 08/07
Minebea Mitsumi FC
1 - 2
FC Tiamo Hirakata

Ngày 02-07-2023

FT - 02/07
Maruyasu Industries
3 - 2
Minebea Mitsumi FC
FT - 02/07
Suzuka unlimited
1 - 1
Okinawa SV
FT - 02/07
FC Tiamo Hirakata
1 - 1
Briobecca Urayasu

Ngày 01-07-2023

FT - 01/07
Honda FC
1 - 0
Kochi United
FT - 01/07
Verspah Oita
0 - 0
Run Mel Aomori
FT - 01/07
Veertien Kuwana
2 - 1
Sony Sendai
FT - 01/07
Yokogawa Musashino
2 - 4
Rayluck Shiga

Ngày 25-06-2023

FT - 25/06
Run Mel Aomori
4 - 1
Suzuka unlimited
FT - 25/06
Criacao Shinjuku
0 - 3
Honda FC
FT - 25/06
Okinawa SV
0 - 3
Yokogawa Musashino
FT - 25/06
Kochi United
2 - 0
Verspah Oita
FT - 25/06
Sony Sendai
5 - 0
FC Tiamo Hirakata

Ngày 24-06-2023

FT - 24/06
Rayluck Shiga
0 - 0
Veertien Kuwana
FT - 24/06
Briobecca Urayasu
1 - 1
Maruyasu Industries

Ngày 18-06-2023

FT - 18/06
Suzuka unlimited
1 - 0
Kochi United
FT - 18/06
Yokogawa Musashino
0 - 0
Run Mel Aomori
FT - 18/06
Veertien Kuwana
1 - 0
Okinawa SV
FT - 18/06
Minebea Mitsumi FC
1 - 2
Briobecca Urayasu

Ngày 17-06-2023

FT - 17/06
Maruyasu Industries
3 - 1
Sony Sendai
FT - 17/06
Verspah Oita
0 - 1
Criacao Shinjuku
FT - 17/06
FC Tiamo Hirakata
2 - 2
Rayluck Shiga

Ngày 11-06-2023

FT - 11/06
Okinawa SV
1 - 1
FC Tiamo Hirakata
FT - 11/06
Honda FC
1 - 1
Verspah Oita
FT - 11/06
Run Mel Aomori
1 - 1
Veertien Kuwana
FT - 11/06
Kochi United
0 - 1
Yokogawa Musashino
FT - 11/06
Sony Sendai
5 - 3
Minebea Mitsumi FC
FT - 11/06
Criacao Shinjuku
1 - 0
Suzuka unlimited

Ngày 10-06-2023

FT - 10/06
Rayluck Shiga
1 - 5
Maruyasu Industries

Ngày 04-06-2023

FT - 04/06
Yokogawa Musashino
0 - 1
Criacao Shinjuku
FT - 04/06
Veertien Kuwana
3 - 2
Kochi United
FT - 04/06
FC Tiamo Hirakata
2 - 0
Run Mel Aomori
FT - 04/06
Briobecca Urayasu
3 - 2
Sony Sendai

Ngày 03-06-2023

FT - 03/06
Suzuka unlimited
0 - 4
Honda FC
FT - 03/06
Maruyasu Industries
1 - 0
Okinawa SV
FT - 03/06
Minebea Mitsumi FC
2 - 2
Rayluck Shiga

Ngày 28-05-2023

FT - 28/05
Run Mel Aomori
1 - 0
Maruyasu Industries
FT - 28/05
Verspah Oita
0 - 0
Suzuka unlimited
FT - 28/05
Rayluck Shiga
3 - 1
Briobecca Urayasu
FT - 28/05
Okinawa SV
1 - 0
Minebea Mitsumi FC

Ngày 27-05-2023

FT - 27/05
Honda FC
0 - 0
Yokogawa Musashino
FT - 27/05
Kochi United
0 - 0
FC Tiamo Hirakata
FT - 27/05
Criacao Shinjuku
1 - 0
Veertien Kuwana

Ngày 14-05-2023

FT - 14/05
Yokogawa Musashino
2 - 1
Verspah Oita
FT - 14/05
Veertien Kuwana
0 - 1
Honda FC
FT - 14/05
Minebea Mitsumi FC
1 - 0
Run Mel Aomori
FT - 14/05
FC Tiamo Hirakata
2 - 4
Criacao Shinjuku
FT - 14/05
Sony Sendai
0 - 0
Rayluck Shiga
FT - 14/05
Briobecca Urayasu
0 - 0
Okinawa SV

Ngày 13-05-2023

FT - 13/05
Maruyasu Industries
2 - 2
Kochi United

Ngày 30-04-2023

FT - 30/04
Run Mel Aomori
1 - 0
Briobecca Urayasu
FT - 30/04
Verspah Oita
0 - 4
Veertien Kuwana
FT - 30/04
Suzuka unlimited
2 - 0
Yokogawa Musashino
FT - 30/04
Kochi United
0 - 0
Minebea Mitsumi FC
FT - 30/04
Okinawa SV
0 - 1
Sony Sendai

Ngày 29-04-2023

FT - 29/04
Honda FC
1 - 1
FC Tiamo Hirakata
FT - 29/04
Criacao Shinjuku
1 - 2
Maruyasu Industries

Ngày 16-04-2023

FT - 16/04
Veertien Kuwana
1 - 1
Suzuka unlimited
FT - 16/04
Rayluck Shiga
3 - 0
Okinawa SV

Ngày 15-04-2023

FT - 15/04
Maruyasu Industries
1 - 1
Honda FC
FT - 15/04
Minebea Mitsumi FC
2 - 1
Criacao Shinjuku
FT - 15/04
FC Tiamo Hirakata
0 - 2
Verspah Oita
FT - 15/04
Sony Sendai
1 - 1
Run Mel Aomori
FT - 15/04
Briobecca Urayasu
1 - 3
Kochi United

Ngày 09-04-2023

FT - 09/04
Verspah Oita
1 - 0
Maruyasu Industries
FT - 09/04
Suzuka unlimited
2 - 1
FC Tiamo Hirakata
FT - 09/04
Kochi United
2 - 0
Sony Sendai
FT - 09/04
Criacao Shinjuku
2 - 1
Briobecca Urayasu
FT - 09/04
Rayluck Shiga
1 - 3
Run Mel Aomori

Ngày 08-04-2023

FT - 08/04
Honda FC
0 - 1
Minebea Mitsumi FC
FT - 08/04
Yokogawa Musashino
1 - 0
Veertien Kuwana

Ngày 02-04-2023

FT - 02/04
FC Tiamo Hirakata
4 - 1
Yokogawa Musashino
FT - 02/04
Sony Sendai
1 - 0
Criacao Shinjuku
FT - 02/04
Rayluck Shiga
1 - 0
Kochi United
FT - 02/04
Briobecca Urayasu
1 - 1
Honda FC
FT - 02/04
Okinawa SV
1 - 0
Run Mel Aomori

Ngày 01-04-2023

FT - 01/04
Maruyasu Industries
2 - 2
Suzuka unlimited
FT - 01/04
Minebea Mitsumi FC
0 - 1
Verspah Oita

Ngày 26-03-2023

FT - 26/03
Honda FC
1 - 2
Sony Sendai
FT - 26/03
Yokogawa Musashino
0 - 1
Maruyasu Industries
FT - 26/03
Veertien Kuwana
1 - 2
FC Tiamo Hirakata
FT - 26/03
Verspah Oita
2 - 1
Briobecca Urayasu
FT - 26/03
Kochi United
1 - 0
Okinawa SV
FT - 26/03
Criacao Shinjuku
0 - 1
Rayluck Shiga

Ngày 25-03-2023

FT - 25/03
Suzuka unlimited
0 - 1
Minebea Mitsumi FC

Ngày 19-03-2023

FT - 19/03
Rayluck Shiga
2 - 2
Honda FC
FT - 19/03
Minebea Mitsumi FC
0 - 1
Yokogawa Musashino
FT - 19/03
Kochi United
0 - 1
Run Mel Aomori
FT - 19/03
Okinawa SV
1 - 2
Criacao Shinjuku
FT - 19/03
Sony Sendai
2 - 2
Verspah Oita
FT - 19/03
Briobecca Urayasu
1 - 3
Suzuka unlimited

Ngày 18-03-2023

FT - 18/03
Maruyasu Industries
0 - 3
Veertien Kuwana

Ngày 12-03-2023

FT - 12/03
Yokogawa Musashino
2 - 2
Briobecca Urayasu
FT - 12/03
Honda FC
3 - 1
Okinawa SV
FT - 12/03
Veertien Kuwana
2 - 0
Minebea Mitsumi FC
FT - 12/03
Verspah Oita
0 - 1
Rayluck Shiga
FT - 12/03
FC Tiamo Hirakata
1 - 0
Maruyasu Industries
FT - 12/03
Criacao Shinjuku
0 - 0
Run Mel Aomori
FT - 12/03
Suzuka unlimited
1 - 3
Sony Sendai
truc tiep bong da | bongdalu trực tiếp | xoilac | new88
Đóng [x]