Lịch Thi Đấu Bóng Đá Pháp – Ligue 1 

Ngày 23-09-2023

02:00 - 23/09
Monaco
vs
Nice
22:00 - 23/09
Nantes
vs
Lorient

Ngày 24-09-2023

02:00 - 24/09
Stade Brestois
vs
Lyon
18:00 - 24/09
Metz
vs
Strasbourg
20:00 - 24/09
Lens
vs
Toulouse
20:00 - 24/09
Le Havre
vs
Clermont
22:05 - 24/09
Montpellier
vs
Rennes

Ngày 25-09-2023

01:45 - 25/09
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Marseille

Ngày 27-09-2023

02:00 - 27/09
Lille
vs
Reims

Ngày 30-09-2023

02:00 - 30/09
Strasbourg
vs
Lens
22:00 - 30/09
Clermont
vs
Paris Saint Germain (PSG)

Ngày 01-10-2023

02:00 - 01/10
Monaco
vs
Marseille
18:00 - 01/10
Reims
vs
Lyon
20:00 - 01/10
Toulouse
vs
Metz
20:00 - 01/10
Le Havre
vs
Lille
20:00 - 01/10
Nice
vs
Stade Brestois
22:05 - 01/10
Lorient
vs
Montpellier

Ngày 02-10-2023

01:45 - 02/10
Rennes
vs
Nantes

Ngày 07-10-2023

02:00 - 07/10
Strasbourg
vs
Nantes

Ngày 08-10-2023

22:00 - 08/10
Stade Brestois
vs
Toulouse
22:00 - 08/10
Lens
vs
Lille
22:00 - 08/10
Lyon
vs
Lorient
22:00 - 08/10
Marseille
vs
Le Havre
22:00 - 08/10
Metz
vs
Nice
22:00 - 08/10
Montpellier
vs
Clermont
22:00 - 08/10
Reims
vs
Monaco
22:00 - 08/10
Rennes
vs
Paris Saint Germain (PSG)

Ngày 22-10-2023

22:00 - 22/10
Le Havre
vs
Lens
22:00 - 22/10
Lille
vs
Stade Brestois
22:00 - 22/10
Lorient
vs
Rennes
22:00 - 22/10
Lyon
vs
Clermont
22:00 - 22/10
Monaco
vs
Metz
22:00 - 22/10
Nantes
vs
Montpellier
22:00 - 22/10
Nice
vs
Marseille
22:00 - 22/10
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Strasbourg
22:00 - 22/10
Toulouse
vs
Reims

Ngày 29-10-2023

23:00 - 29/10
Stade Brestois
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 29/10
Clermont
vs
Nice
23:00 - 29/10
Lens
vs
Nantes
23:00 - 29/10
Lille
vs
Monaco
23:00 - 29/10
Marseille
vs
Lyon
23:00 - 29/10
Metz
vs
Le Havre
23:00 - 29/10
Montpellier
vs
Toulouse
23:00 - 29/10
Reims
vs
Lorient
23:00 - 29/10
Rennes
vs
Strasbourg

Ngày 05-11-2023

23:00 - 05/11
Lorient
vs
Lens
23:00 - 05/11
Lyon
vs
Metz
23:00 - 05/11
Marseille
vs
Lille
23:00 - 05/11
Monaco
vs
Stade Brestois
23:00 - 05/11
Nantes
vs
Reims
23:00 - 05/11
Nice
vs
Rennes
23:00 - 05/11
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Montpellier
23:00 - 05/11
Strasbourg
vs
Clermont
23:00 - 05/11
Toulouse
vs
Le Havre

Ngày 12-11-2023

23:00 - 12/11
Stade Brestois
vs
Strasbourg
23:00 - 12/11
Clermont
vs
Lorient
23:00 - 12/11
Le Havre
vs
Monaco
23:00 - 12/11
Lens
vs
Marseille
23:00 - 12/11
Lille
vs
Toulouse
23:00 - 12/11
Metz
vs
Nantes
23:00 - 12/11
Montpellier
vs
Nice
23:00 - 12/11
Reims
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 12/11
Rennes
vs
Lyon

Ngày 26-11-2023

23:00 - 26/11
Clermont
vs
Lens
23:00 - 26/11
Lorient
vs
Metz
23:00 - 26/11
Lyon
vs
Lille
23:00 - 26/11
Montpellier
vs
Stade Brestois
23:00 - 26/11
Nantes
vs
Le Havre
23:00 - 26/11
Nice
vs
Toulouse
23:00 - 26/11
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Monaco
23:00 - 26/11
Rennes
vs
Reims
23:00 - 26/11
Strasbourg
vs
Marseille

Ngày 03-12-2023

23:00 - 03/12
Stade Brestois
vs
Clermont
23:00 - 03/12
Le Havre
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 03/12
Lens
vs
Lyon
23:00 - 03/12
Lille
vs
Metz
23:00 - 03/12
Marseille
vs
Rennes
23:00 - 03/12
Monaco
vs
Montpellier
23:00 - 03/12
Nantes
vs
Nice
23:00 - 03/12
Reims
vs
Strasbourg
23:00 - 03/12
Toulouse
vs
Lorient

Ngày 10-12-2023

23:00 - 10/12
Clermont
vs
Lille
23:00 - 10/12
Lorient
vs
Marseille
23:00 - 10/12
Lyon
vs
Toulouse
23:00 - 10/12
Metz
vs
Stade Brestois
23:00 - 10/12
Montpellier
vs
Lens
23:00 - 10/12
Nice
vs
Reims
23:00 - 10/12
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Nantes
23:00 - 10/12
Rennes
vs
Monaco
23:00 - 10/12
Strasbourg
vs
Le Havre

Ngày 17-12-2023

23:00 - 17/12
Le Havre
vs
Nice
23:00 - 17/12
Lens
vs
Reims
23:00 - 17/12
Lille
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 17/12
Lorient
vs
Strasbourg
23:00 - 17/12
Marseille
vs
Clermont
23:00 - 17/12
Metz
vs
Montpellier
23:00 - 17/12
Monaco
vs
Lyon
23:00 - 17/12
Nantes
vs
Stade Brestois
23:00 - 17/12
Toulouse
vs
Rennes

Ngày 20-12-2023

23:00 - 20/12
Stade Brestois
vs
Lorient
23:00 - 20/12
Clermont
vs
Rennes
23:00 - 20/12
Lyon
vs
Nantes
23:00 - 20/12
Montpellier
vs
Marseille
23:00 - 20/12
Nice
vs
Lens
23:00 - 20/12
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Metz
23:00 - 20/12
Reims
vs
Le Havre
23:00 - 20/12
Strasbourg
vs
Lille
23:00 - 20/12
Toulouse
vs
Monaco

Ngày 14-01-2024

23:00 - 14/01
Stade Brestois
vs
Montpellier
23:00 - 14/01
Le Havre
vs
Lyon
23:00 - 14/01
Lens
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 14/01
Lille
vs
Lorient
23:00 - 14/01
Marseille
vs
Strasbourg
23:00 - 14/01
Metz
vs
Toulouse
23:00 - 14/01
Monaco
vs
Reims
23:00 - 14/01
Nantes
vs
Clermont
23:00 - 14/01
Rennes
vs
Nice

Ngày 28-01-2024

23:00 - 28/01
Clermont
vs
Strasbourg
23:00 - 28/01
Lorient
vs
Le Havre
23:00 - 28/01
Lyon
vs
Rennes
23:00 - 28/01
Marseille
vs
Monaco
23:00 - 28/01
Montpellier
vs
Lille
23:00 - 28/01
Nice
vs
Metz
23:00 - 28/01
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Stade Brestois
23:00 - 28/01
Reims
vs
Nantes
23:00 - 28/01
Toulouse
vs
Lens

Ngày 04-02-2024

23:00 - 04/02
Stade Brestois
vs
Nice
23:00 - 04/02
Lille
vs
Clermont
23:00 - 04/02
Lyon
vs
Marseille
23:00 - 04/02
Metz
vs
Lorient
23:00 - 04/02
Monaco
vs
Le Havre
23:00 - 04/02
Nantes
vs
Lens
23:00 - 04/02
Reims
vs
Toulouse
23:00 - 04/02
Rennes
vs
Montpellier
23:00 - 04/02
Strasbourg
vs
Paris Saint Germain (PSG)

Ngày 11-02-2024

23:00 - 11/02
Clermont
vs
Stade Brestois
23:00 - 11/02
Le Havre
vs
Rennes
23:00 - 11/02
Lens
vs
Strasbourg
23:00 - 11/02
Lorient
vs
Reims
23:00 - 11/02
Marseille
vs
Metz
23:00 - 11/02
Montpellier
vs
Lyon
23:00 - 11/02
Nice
vs
Monaco
23:00 - 11/02
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Lille
23:00 - 11/02
Toulouse
vs
Nantes

Ngày 18-02-2024

23:00 - 18/02
Stade Brestois
vs
Marseille
23:00 - 18/02
Lille
vs
Le Havre
23:00 - 18/02
Lyon
vs
Nice
23:00 - 18/02
Monaco
vs
Toulouse
23:00 - 18/02
Montpellier
vs
Metz
23:00 - 18/02
Nantes
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 18/02
Reims
vs
Lens
23:00 - 18/02
Rennes
vs
Clermont
23:00 - 18/02
Strasbourg
vs
Lorient

Ngày 25-02-2024

23:00 - 25/02
Le Havre
vs
Reims
23:00 - 25/02
Lens
vs
Monaco
23:00 - 25/02
Lorient
vs
Nantes
23:00 - 25/02
Marseille
vs
Montpellier
23:00 - 25/02
Metz
vs
Lyon
23:00 - 25/02
Nice
vs
Clermont
23:00 - 25/02
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Rennes
23:00 - 25/02
Strasbourg
vs
Stade Brestois
23:00 - 25/02
Toulouse
vs
Lille

Ngày 03-03-2024

23:00 - 03/03
Stade Brestois
vs
Le Havre
23:00 - 03/03
Clermont
vs
Marseille
23:00 - 03/03
Lyon
vs
Lens
23:00 - 03/03
Monaco
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 03/03
Montpellier
vs
Strasbourg
23:00 - 03/03
Nantes
vs
Metz
23:00 - 03/03
Reims
vs
Lille
23:00 - 03/03
Rennes
vs
Lorient
23:00 - 03/03
Toulouse
vs
Nice

Ngày 10-03-2024

23:00 - 10/03
Le Havre
vs
Toulouse
23:00 - 10/03
Lens
vs
Stade Brestois
23:00 - 10/03
Lille
vs
Rennes
23:00 - 10/03
Lorient
vs
Lyon
23:00 - 10/03
Marseille
vs
Nantes
23:00 - 10/03
Metz
vs
Clermont
23:00 - 10/03
Nice
vs
Montpellier
23:00 - 10/03
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Reims
23:00 - 10/03
Strasbourg
vs
Monaco

Ngày 17-03-2024

23:00 - 17/03
Stade Brestois
vs
Lille
23:00 - 17/03
Clermont
vs
Le Havre
23:00 - 17/03
Lens
vs
Nice
23:00 - 17/03
Monaco
vs
Lorient
23:00 - 17/03
Montpellier
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 17/03
Nantes
vs
Strasbourg
23:00 - 17/03
Reims
vs
Metz
23:00 - 17/03
Rennes
vs
Marseille
23:00 - 17/03
Toulouse
vs
Lyon

Ngày 31-03-2024

22:00 - 31/03
Clermont
vs
Toulouse
22:00 - 31/03
Le Havre
vs
Montpellier
22:00 - 31/03
Lille
vs
Lens
22:00 - 31/03
Lorient
vs
Stade Brestois
22:00 - 31/03
Lyon
vs
Reims
22:00 - 31/03
Marseille
vs
Paris Saint Germain (PSG)
22:00 - 31/03
Metz
vs
Monaco
22:00 - 31/03
Nice
vs
Nantes
22:00 - 31/03
Strasbourg
vs
Rennes

Ngày 07-04-2024

22:00 - 07/04
Stade Brestois
vs
Metz
22:00 - 07/04
Lens
vs
Le Havre
22:00 - 07/04
Lille
vs
Marseille
22:00 - 07/04
Monaco
vs
Rennes
22:00 - 07/04
Montpellier
vs
Lorient
22:00 - 07/04
Nantes
vs
Lyon
22:00 - 07/04
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Clermont
22:00 - 07/04
Reims
vs
Nice
22:00 - 07/04
Toulouse
vs
Strasbourg

Ngày 14-04-2024

22:00 - 14/04
Clermont
vs
Montpellier
22:00 - 14/04
Le Havre
vs
Nantes
22:00 - 14/04
Lorient
vs
Paris Saint Germain (PSG)
22:00 - 14/04
Lyon
vs
Stade Brestois
22:00 - 14/04
Marseille
vs
Nice
22:00 - 14/04
Metz
vs
Lens
22:00 - 14/04
Monaco
vs
Lille
22:00 - 14/04
Rennes
vs
Toulouse
22:00 - 14/04
Strasbourg
vs
Reims

Ngày 21-04-2024

22:00 - 21/04
Stade Brestois
vs
Monaco
22:00 - 21/04
Le Havre
vs
Metz
22:00 - 21/04
Lens
vs
Clermont
22:00 - 21/04
Lille
vs
Strasbourg
22:00 - 21/04
Nantes
vs
Rennes
22:00 - 21/04
Nice
vs
Lorient
22:00 - 21/04
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Lyon
22:00 - 21/04
Reims
vs
Montpellier
22:00 - 21/04
Toulouse
vs
Marseille

Ngày 28-04-2024

22:00 - 28/04
Clermont
vs
Reims
22:00 - 28/04
Lorient
vs
Toulouse
22:00 - 28/04
Lyon
vs
Monaco
22:00 - 28/04
Marseille
vs
Lens
22:00 - 28/04
Metz
vs
Lille
22:00 - 28/04
Montpellier
vs
Nantes
22:00 - 28/04
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Le Havre
22:00 - 28/04
Rennes
vs
Stade Brestois
22:00 - 28/04
Strasbourg
vs
Nice

Ngày 04-05-2024

22:00 - 04/05
Stade Brestois
vs
Nantes
22:00 - 04/05
Le Havre
vs
Strasbourg
22:00 - 04/05
Lens
vs
Lorient
22:00 - 04/05
Lille
vs
Lyon
22:00 - 04/05
Metz
vs
Rennes
22:00 - 04/05
Monaco
vs
Clermont
22:00 - 04/05
Nice
vs
Paris Saint Germain (PSG)
22:00 - 04/05
Reims
vs
Marseille
22:00 - 04/05
Toulouse
vs
Montpellier

Ngày 11-05-2024

22:00 - 11/05
Stade Brestois
vs
Reims
22:00 - 11/05
Clermont
vs
Lyon
22:00 - 11/05
Marseille
vs
Lorient
22:00 - 11/05
Montpellier
vs
Monaco
22:00 - 11/05
Nantes
vs
Lille
22:00 - 11/05
Nice
vs
Le Havre
22:00 - 11/05
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Toulouse
22:00 - 11/05
Rennes
vs
Lens
22:00 - 11/05
Strasbourg
vs
Metz

Ngày 19-05-2024

02:00 - 19/05
Le Havre
vs
Marseille
02:00 - 19/05
Lens
vs
Montpellier
02:00 - 19/05
Lille
vs
Nice
02:00 - 19/05
Lorient
vs
Clermont
02:00 - 19/05
Lyon
vs
Strasbourg
02:00 - 19/05
Metz
vs
Paris Saint Germain (PSG)
02:00 - 19/05
Monaco
vs
Nantes
02:00 - 19/05
Reims
vs
Rennes
02:00 - 19/05
Toulouse
vs
Stade Brestois
bongdalu trực tiếp | xoilac | new88
Đóng [x]