Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2022 – 2023

Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2021 – 2022

Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2020 – 2021

Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2019 – 2020

Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2018 – 2019

Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2017 – 2018

Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2016 – 2017

Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2015 – 2016