Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mùa 2022 – 2023

Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mùa 2021 – 2022

Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mùa 2020 – 2021

Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mùa 2019 – 2020

Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mùa 2018-2019